Actividades extraescolares

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA O ALUMNADO

 (CURSO 2023-2024)


(GALEGO)

Como cada ano escolar, o Anpa oferta para o alumnado do centro, e para centros próximos, diferentes actividades para realizar unha vez rematada a xornada educativa e o comedor.

Este ano incorpóranse actividades novas e o seu desenvolvemento segundo o curso e día é o seguinte:

(Recordamos que algunhas delas están suxeitas a acadar un grupo mínino de participantes para poder levalas a cabo. Iremos informando do proceso).


-----------------------------------------------------------------------

 (CASTELLANO)

Como cada año escolar, el Ampa oferta para el alumnado del centro, y para centros próximos, diferentes actividades para realizar una vez finalizada la jornada educativa y el comedor.

Este año se incorporan actividades nuevas y su desarrollo según el curso y día es el siguiente:

(Recordamos que algunas de ellas están sujetas a alcanzar un grupo mínimo de participantes para poder llevarlas a cabo. Iremos informando del proceso).


(GAL) Este ano tamén dipoñemos de actividades para nais e pais:
(CAST) Este año también disponemos de actividades para madres y padres:


(GAL)  Así mesmo, deixamos todas as actividades que ofertan as diferentes Anpas dos centros escolares de Cangas  pertencentes á Federación de Anpas A Gameliña. 
Calquera alumno/a que teña a cuota do Anpa pagada, poderá asistir a actividades en outro centro asociado á Federación.


(CAST) Así mismo, dejamos todas las actividades que ofertan las diferentes Anpas de los centros escolares de Cangas  pertenecientes a la Federación de Ampas A Gameliña. 
Cualquier alumno/a que tenga la cuota del Ampa pagada, podrá asistir a actividades en otro centro asociado a la Federación.

OFERTA ACTIVIDADES  PARA NEN@S DO COLEXIO CASTRILLÓN

TEMPADA 2014-2015OFERTA ACTIVIDADE  NA PISCINA AQUA20  PARA NENOS DO COLEXIO CASTRILLÓN
TEMPADA 2013-2014


Oferta Especial (prezos): NATACIÓN
                                      1 día semana: 15 €/mes
                                      2 días semana: 25/mes
HORARIOS: Son de 16:30 a 19:30 e o usuario pode elixir o que queira.

A oferta é vixente ata xuño e calquera nen@ que queira inscribirse poderá facelo en calquera momento da tempada sempre e cando presente o recibo da ANPA pagado deste ano para confirmar a inscrición. En canto teñamos 25 nen@s poderemos comezar a actividade a primeiros de novembro polo que URXE que vos anotedes canto antes.

Aqueles nen@s que xa sexan usuarios de dita piscina DEBEN de anotarse nesta solicitude para poder acollerse a esta oferta especial, marcade pois a casilla de usuarios.
Os familiares directos terán matrícula gratuíta e un 5% de desconto sobre a tarifa comercial habitual por cada membro que se inscriba.

Condicións de uso:
-        As inscricións faranse directamente na ANPA e a oferta estará vixente durante toda a tempada, isto é, de Outubro 2013 a Xuño de 2014.
            Para validar a oferta deberán presentar o recibo de pago da ANPA deste ano.

-        Esta oferta fai referencia exclusivamente ao uso da piscina  e non é acumulable a outras ofertas do centro tales coma permanencia no centro, descontos familiares ou por pago adiantado.
-        Os alumnos non poderán acceder a ningún outro servizo ou sala do centro, entre eles a sauna, jacuzzy,sala de fitness,…


-      Esta oferta é cerrada para o colexio de Castrillón.


As actividades extraescolares darán comezo no mes de outubro
Durante o vindeiro curso escolar 2013/2014, se ofertarán diversas actividades que terán un custo mensual de 9 € para  socios/as, .excepto  as cuotas de:

Inglés  e o Mundo da Maxia será de 10 € mensuais
Gaita e percusión será de 5 € mensuais (solo para primaria, infantil será de 9 €)

A cuota de socio/a para este curso escolar será de 20 € o ano. 
O custo por actividade para os non socios/as será de 15 € mensuaiso

Algunhas actividades non teñen cota mensual, polo que para participar nelas será necesario ser socio/a desta ANPA:
Tenis: Martes  (en dous tornos de 17:30 a 19:30)
Balonmán :Luns
Aprendendo Francés : Luns (solo para 4ª,5ª,6ª de primaría).
Feito a man :(Solo primaria)

Para poder realizar cada unha das actividades hai que ter en conta que a participación ten que ser definitiva e duradeira no tempo, para non prexudicar a outros/as nenos/as que participan da mesma.

O cobro das actividades será mensual, e por contado. Os días de cobro serán os Mércores e Venres, de H:16.30 a 17:30 e sempre por adiantado na primeira semana  de cada mes nas instalacións do Anpa.. As persoas que desexen realizar o pagamento da cuota  tanto anual de socio/a como as das actividades poden facelo no nº de cta.: 2080.5079.88.3040000468 de NOVACAIXAGALICIA, e traer o xustificante polo neno.

As baixas deberán comunicarse como mínimo cun mes de antelación .
É importante indicar que a ANPA organiza as actividades pensando en tódolos nenos/as do Colexio, e que, dende logo, traballará para que teñan continuidade durante todo o curso escolar.
Este ano ampliase o horario da actividade da mañá, pensando en mellorar sempre a calidade escolar dos nosos fillos e fillas.

Esperta con nós  7:30h a 09:15h, cun custo mensual para os socios de 30 € e para os non socios de 50 €.
Para participar na actividade de mañá, a cuota de socio deberá ser aboada no mes de setembro.


CADRO DE ACTIVIDADES CURSO 2013/14
HORARIO DE 16:00 H A 17:00 HORAS.


CURSO
LUNS
MARTES
MERCORES
XOVES
VENRES

EDUC.
INF.
-MANUALIDADES
-GAITA E PERCUSIÓN
-RITMO BAILE


-FÚTBITO (Dende 4
anos)-
-DIVERCIENCIA
-TALLER DE  YOGA
- MULTI DEPORTE
-APRENDEMOS XOGANDO INGLÉS
-EXPRESIÓN CORPORAL E CONTACONTOS

-PATINAXE(Dende 5 anos)

-INFORMÁTICA

-MANUALIDADES


TENIS-FUTBITO
- GAITA Y PERCUSIÓN

-MULTI DEPORTE

- EXPRESIÓN CORPORAL
-PATINAXE
-APRENDEMOS XOGANDO
INGLÉS
-O MUNDO DA MAXIA

- INFORMÁTICA

-MANUALIDADES

- BALONMÁNTENIS

-FUTBITO- GAITA  Y PERCUSIÓN

-MULTI DEPORTE


- EXPRESIÓN CORPORAL
 -PATINAXE
-APRENDEMOS XOGANDO
INGLÉS
- O MUNDO DA MAXIA

-INFORMÁTICA

- BALONMÁN


TENIS

-TEATRO


-FEITO A MAN
- GAITA E PERCUSIÓN

-MULTI DEPORTE
- FUTBITO
- PATINAXE
-APRENDEMOS
XOGANDO INGLÉS
- O MUNDO DA MAXÍA

- PATINAXE

- BALONMÁN


TENIS
-TEATRO
-CURSO DE GUITARRA
-APRENDEMOS XOGANDO FRANCÉS
-FEITO A MAN
-GAITA E PERCUSIÓN
-INFORMÁTICA
MULTI DEPORTE


-FUTBITO

- CURSO DE FOTOGRÁFIA.

- O MUNDO DA MAXÍA
- PATINAXE

- BALONMÁNTENIS
-TEATRO
-CURSO DE GUITARRA
-APRENDEMOS  XOGANDO
FRANCÉS
-FEITO A MAN

- GAITA E PERCUSIÓN
-INFORMÁTICA
-MULTI DEPORTE


- FUTBITO

-CURSO DE FOTOGRÁFIA.

- O MUNDO DA MAXÍA

-PATINAXE

- BALONMÁN
TENIS
-TEATRO
-CURSO DE GUITARRA
-APRENDEMOS XOGANDO
FRANCÉS
-FEITO A MAN
-GAITA E PERCUSIÓN
-INFORMÁTICA
-MULTI DEPORTE


-FUTBITO

- CURSO DE FOTOGRÁFÍA.

- O MUNDO DA MAXIA

ACTIVIDADES PARA PAIS/NAIS:
MARTES E VENRES

AERORITMO
ZUMBA/AEROBOX
STEP
TONIFICACIÓN Y PILATES

20:30 a 21:30H
Posibilidade doutros horarios


15 €/MES
( 2 h /semana)POLA PRESENTE INFORMAMOS QUE PARA ACCEDER ÁS ACTIVIDADES DE PAIS E NAIS TEÑEN QUE PAGAR A CUOTA DA ANPA.

PRÉGAMOSLLES ENTREGUEN AS SOLICITUDES ANTES DO VINDEIRO 28 DE SETEMBRO.


AS ACTIVIDADES COMENZARÁN O VINDEIRO 1 DE OUTUBRE