Poñemos no seu coñecemento que no vindeiro mes de xuño non haberá actividades extraescolares pola tarde.
O horario escolar  será o seguinte:
- Actividade docente de 9:15 a 14:15
- Servicio de comedor de 14:15 a 15:40
O servicio de autobuses funcionará, como de costumbre, cos horarios e paradas habituais.
Solicitamos a colaboración das familias que recollían aos seus fillos os martes pola tarde no colexio para que, na medida das súas posibilidades, o fagan tódolos días durante o mes de xuño.
Design Downloaded from free blogger layouts | free flash templates | vectors art download | Free Icons Download.