9/26/2023

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 (GALEGO)

Como cada ano escolar, o Anpa oferta para o alumnado do centro, e para centros próximos, diferentes actividades para realizar unha vez rematada a xornada educativa e o comedor.

Este ano incorpóranse actividades novas e o seu desenvolvemento segundo o curso e día é o seguinte:

(Recordamos que algunhas delas están suxeitas a acadar un grupo mínino de participantes para poder levalas a cabo. Iremos informando do proceso).


-----------------------------------------------------------------------

 (CASTELLANO)

Como cada año escolar, el Ampa oferta para el alumnado del centro, y para centros próximos, diferentes actividades para realizar una vez finalizada la jornada educativa y el comedor.

Este año se incorporan actividades nuevas y su desarrollo según el curso y día es el siguiente:

(Recordamos que algunas de ellas están sujetas a alcanzar un grupo mínimo de participantes para poder llevarlas a cabo. Iremos informando del proceso).

Deixamos toda a información ao respeto na carpeta adicada especialmetne ás actividades extraescolares.