Actividades Extraescolares

Darán comezo no mes de outubro, o día 1

Durante o vindeiro curso escolar 2013/2014, se ofertarán diversas actividades que terán un custo mensual de 9 € para  socios/as, .excepto  as cuotas de: 
Inglés  e o Mundo da Maxia será de 10 € mensuais
Gaita e percusión será de 5 € mensuais (solo para primaria, infantil será de 9 €)
A cuota de socio/a para este curso escolar será de 20 € o ano.
O custo por actividade para os non socios/as será de 15 € mensuaiso

Algunhas actividades non teñen cota mensual, polo que para participar nelas será necesario ser socio/a desta ANPA:
Tenis: Martes  (en dous tornos de 17:30 a 19:30)
Balonmán :Luns
Aprendendo Francés : Luns (solo para 4ª,5ª,6ª de primaría).
Feito a man :(Solo primaria)

Para poder realizar cada unha das actividades hai que ter en conta que a participación ten que ser definitiva e duradeira no tempo, para non prexudicar a outros/as nenos/as que participan da mesma.
O cobro das actividades será mensual, e por contado. Os días de cobro serán os Mércores e Venres, de H:16.30 a 17:30 e sempre por adiantado na primeira semana  de cada mes nas instalacións do Anpa.. As persoas que desexen realizar o pagamento da cuota  tanto anual de socio/a como as das actividades poden facelo no:

 nº de cta.: 2080.5079.88.3040000468 de NOVACAIXAGALICIA,
 e traer o xustificante polo neno.


As baixas deberán comunicarse como mínimo cun mes de antelación .
É importante indicar que a ANPA organiza as actividades pensando en tódolos nenos/as do Colexio, e que, dende logo, traballará para que teñan continuidade durante todo o curso escolar.
Este ano ampliase o horario da actividade da mañá, pensando en mellorar sempre a calidade escolar dos nosos fillos e fillas.


Esperta con nós  7:30h a 09:15h, cun custo mensual para os socios de 30 € e para os non socios de 50 €.
Para participar na actividade de mañá, a cuota de socio deberá ser aboada no mes de setembro.

Recordamos a todos que os chándal terán un custo de 25 € para os socios e 30 € para os non socios e poderán encargalos os Mércores e Venres  de 16:00 horas a 17:00 horas, ou ben pedilo a través de dirección enviando os cartos por adiantado,As camisetas do cole  terán un coste de 5 €.CADRO DE ACTIVIDADES CURSO 2013/14
HORARIO DE 16:00 H A 17:00 HORAS.

CURSO
LUNS
MARTES
MERCORES
XOVES
VENRES

EDUC.
INF.
-MANUALIDADES
-GAITA E PERCUSIÓN
-RITMO BAILE


-FÚTBITO (Dende 4
anos)-
-DIVERCIENCIA
-TALLER DE  YOGA
- MULTI DEPORTE
-APRENDEMOS XOGANDO INGLÉS
-EXPRESIÓN CORPORAL E CONTACONTOS

-PATINAXE(Dende 5 anos)

-INFORMÁTICA

-MANUALIDADES


TENIS-FUTBITO
- GAITA Y PERCUSIÓN

-MULTI DEPORTE

- EXPRESIÓN CORPORAL
-PATINAXE
-APRENDEMOS XOGANDO
INGLÉS
-O MUNDO DA MAXIA

- INFORMÁTICA

-MANUALIDADES

- BALONMÁNTENIS

-FUTBITO- GAITA  Y PERCUSIÓN

-MULTI DEPORTE


- EXPRESIÓN CORPORAL
 -PATINAXE
-APRENDEMOS XOGANDO
INGLÉS
- O MUNDO DA MAXIA

-INFORMÁTICA

- BALONMÁN


TENIS

-TEATRO


-FEITO A MAN
- GAITA E PERCUSIÓN

-MULTI DEPORTE
- FUTBITO
- PATINAXE
-APRENDEMOS
XOGANDO INGLÉS
- O MUNDO DA MAXÍA

- PATINAXE

- BALONMÁN


TENIS
-TEATRO
-CURSO DE GUITARRA
-APRENDEMOS XOGANDO FRANCÉS
-FEITO A MAN
-GAITA E PERCUSIÓN
-INFORMÁTICA
MULTI DEPORTE


-FUTBITO

- CURSO DE FOTOGRÁFIA.

- O MUNDO DA MAXÍA
- PATINAXE

- BALONMÁNTENIS
-TEATRO
-CURSO DE GUITARRA
-APRENDEMOS  XOGANDO
FRANCÉS
-FEITO A MAN

- GAITA E PERCUSIÓN
-INFORMÁTICA
-MULTI DEPORTE


- FUTBITO

-CURSO DE FOTOGRÁFIA.

- O MUNDO DA MAXÍA

-PATINAXE

- BALONMÁN
TENIS
-TEATRO
-CURSO DE GUITARRA
-APRENDEMOS XOGANDO
FRANCÉS
-FEITO A MAN
-GAITA E PERCUSIÓN
-INFORMÁTICA
-MULTI DEPORTE


-FUTBITO

- CURSO DE FOTOGRÁFÍA.

- O MUNDO DA MAXIA
ACTIVIDADES PARA PAIS/NAIS:MARTES E VENRES

AERORITMO
ZUMBA/AEROBOX
STEP
TONIFICACIÓN Y PILATES

20:30 a 21:30H
Posibilidade doutros horarios


15 €/MES
( 2 h /semana)POLA PRESENTE INFORMAMOS QUE PARA ACCEDER ÁS ACTIVIDADES DE PAIS E NAIS TEÑEN QUE PAGAR A CUOTA DA ANPA.

PRÉGAMOSLLES ENTREGUEN AS SOLICITUDES ANTES DO VINDEIRO 28 DE SETEMBRO.


AS ACTIVIDADES COMENZARÁN O VINDEIRO 1 DE OUTUBRE
Design Downloaded from free blogger layouts | free flash templates | vectors art download | Free Icons Download.